Poznaj naszych słuchaczy


Natalie

 

Hello.

My name is Natalie and I’ve passed the FCE exam recently. I want to tell you something about it. I had been learning for 9 months in a small FCE group. We practiced a lot of grammar, listening, reading and speaking exercises. It took many hours of hard work. The exam was difficult and very stressful, but I think it’s worth to take it, as if you do it you will receive a special FCE certificate of Cambridge – like mine!

 


Cześć.

Mam na imię Natalia i niedawno zdałam egzamin FCE. Chciałabym powiedzieć Wam coś więcej na ten temat. Przez 9 miesięcy uczęszczałam na kurs przygotowujący do egzaminu FCE. Zajęcia odbywały się w kameralnym gronie. Podczas kursu intensywnie ćwiczyliśmy gramatykę, jak również umiejętność słuchania, czytania i mówienia w języku angielskim. Ćwiczenia zajęły wiele godzin ciężkiej pracy. Egzamin był trudny i bardzo stresujący, ale uważam, że warto było do niego podejść, ponieważ osoba, która zda egzamin otrzyma specjalny, wystawiony przez Cambridge certyfikat FCE – taki sam jak mój!