Kursy egzaminacyjne 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
 

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu FCE.
Kurs trwa 9 miesięcy i zawiera program wymagany na egzaminach międzynarodowych First Certificate in English.

 

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.

 

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji,  a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

 

Dlaczego FCE?

 

FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  

 

Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim.

 

Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.

 

  • FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie
  • FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego.

Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np. FCE lub CAE) w przyszłości. Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

 

Dla kogo FCE?

 

  • FCE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym.
  • FCE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

 

 

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

 

Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających CAE nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

 

Dlaczego CAE?


POSIADANIE CERTYFIKATU CAE ŚWIADCZY O TYM, ŻE ZNASZ ANGIELSKI W STOPNIU WYSTARCZAJĄCYM, ABY STUDIOWAĆ NA UCZELNI WYŻSZEJ Z ANGIELSKIM JĘZYKIEM WYKŁADOWYM LUB MOŻESZ PRACOWAĆ NA STANOWISKU, NA KTÓRYM ZNAJOMOŚĆ TEGO JĘZYKA JEST NIEODZOWNA (NP. W TAKICH KONTEKSTACH JAK BIZNES, MEDYCYNA CZY INŻYNIERIA.)

 

Egzamin CAE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

 

Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)

 

Egzamin CAE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie - może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty.

 

CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie.
Posiadacz certyfikatu CAE na ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.

 

CAE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu CAE ułatwi Ci w zdawanie prestiżowego egzaminu CPE w przyszłości.

 

Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

 

Dla kogo CAE?

 

CAE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. CAE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.