Pytania do eksperta


 

Z chęcią pomożemy rozwiązać wszelkie wątpliwości i rozterki językowe.

Najciekawsze pytania będziemy publikować poniżej razem z odpowiedziami od eksperta, żeby mogły służyć innym.

 

 

Zadaj pytanie językowe naszemu ekspertowi!

 

NAJCZĘSTSZE I CIEKAWE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

Odpowiedź:

 

Nie można powiedzieć 'IN last year', mówi się 'LAST year'; zawsze stosujemy czas PAST SIMPLE, ponieważ jest określenie czasu :) np. I was at the cinema last week. - W zeszłym tygodniu byłem, -am w kinie, I didn't go to work yesterday. - Nie poszedłem, poszłam wczoraj do pracy, Did you see him yesterday? - Czy widziałeś, -aś go wczoraj, itd.

Odpowiedż:

 

No, it isn't - It should be 'Do you know what time she came today'? We form the 'question' only at the beginning and the second part is positive. for example: Do you know where she is, Do you know what time it is, Do you know what time the film started? etc.

Odpowiedź:

 

wyłącznie dla członków.

Odpowiedź:

 

Ta druga forma jest niestety niepoprawna.

I am right - mam rację

You are right - masz rację

He / she is right - on / ona ma rację

I was right - miałem, -am rację

You were right - miałeś, -aś rację

He / she was right - on / ona miał, -a rację

Odpowiedź:

 

'Very' używamy wtedy, kiedy podajemy informację. 'So' odnosi się raczej do informacji, która jest już znana. You're very late. (podawanie informacji) I'm sorry I'm so late. (wszyscy już wiedzą że jestem bardzo spóźniony). It was very cold when we arrived in Canada. (stwierdzenie faktu) If I hadn't been so late for work, I would have been promoted. (odniesienie do faktu, który jest znany). 'So' możemy przetłumaczyć jako 'tak', np. 'it's so cold' - jest tak zimno, natomiast 'very' możemy przetłumaczyć jako 'bardzo' np. 'it's very hot' - jest bardzo zimno.

Odpowiedź:

 

Operator pomijany jest nie tylko w czasie Present Simple. Dzieje się tak w tak zwanych „pytaniach o podmiot”. Jeśli nie znamy podmiotu w zdaniu/pytaniu - nie stosujemy operatora. Weźmy dwa pytania:

1) Czy ona kupuje samochód co roku? W pytaniu znajduje się podmiot- „ona” w związku z tym używamy operatora: Does she buy a car every year? A teraz drugie pytanie:

2) Kto kupuje samochód co roku? Nie znamy podmiotu i o niego pytamy, a zatem nie używamy operatora. Co ważne, czasownik musi znaleźć się w czasie w jakim pytamy (w tym przykładzie Present Simple, w którym do czasownika dokładamy końcówkę „-s”): Who buys a car every year?

Odpowiedź:

 

'nie dotyczy' - 'it doesn't concern
'kwerenda biblioteczna' - 'query library'

Odpowiedź:

 

Rzeczownik 'fruit' może występować w dwóch formach: 'Fruit' – zarówno liczba pojedyncza i mnoga: owoc, owoce ogólnie 'Fruits' – liczba mnoga: rózne rodzaje owoców.

Przykłady:
I'm eager to try the tropical fruits of this island. - Wyspa oferuje różne rodzaje owoców;
I'm eager to try the tropical fruit of this island. - takie zdanie sugeruje, że na wyspie można znaleźć tylko jeden rodzaj owoców tropikalnych;
I can't afford to buy fresh fruit. - Nie mówimy o konkretnym owocu, ale ogólnie o świeżych owocach. 

Odpowiedź:


Pani Kasiu słowa "a lift" i "an elevator" znaczą to samo - czyli "winda, dźwig", jednakże słówka "a lift" używa się w Wielkiej Brytanii, a "an elevator" w USA.

Odpowiedź:

 

  • ANSWER / REPLY są synonimami, przy czym ANSWER używane jest w języku potocznym, natomiast REPLY częściej w formalnym języku pisanym.
    - 'You still hadn't answered my question. - "Wciąż nie odpowiedziałeś na moje pytanie" (luźna rozmowa)
    - 'Did you see Simon today?' 'Of course', Nathalie replied with a smile. "Widziałeś dzisiaj Szymona?' Oczywiście, odpowiedziała Natalia z uśmiechem." (narracja)
  • RESPONSE to rzeczownik - "odpowiedź" używana w różnych związach frazeologicznych, którego synonimem jest REACTION (reakcja)
    'The law was passed in response to public pressure'. "Uchwalono tę ustawę w odpowiedzi na naciski społeczeństwa"

Odpowiedź:

 

Nie możemy powiedzieć "Do you happy", gdyż operator "do" może występować tylko i wyłącznie z czasownikiem, np. "You eat vegetables." "Do you eat vegetables." Natomiast ze względu na fakt, że "happy" jest przymiotnikiem, musimy użyć formy "to be". Proszę zapamiętać: Zawsze z przymiotnikami używamy formy "to be", np. "You are happy". "Are you happy"?, "She is beautiful." "Is she beautiful."

Odpowiedź:

 

Nie, nie tylko. Z definicji, czasownika “like” używamy, gdy mówimy o “enjoyment and preferences”. Słowo "like" jest bardzo uniwersalne. Może być używane jako czasownik, by powiedzieć co lubimy albo wolimy; lub jako przymiotnik, przysłówek, przyimek, rzeczownik. Używamy też "like" by mówić o rzeczach, które są do siebie podobne. Wymieniłem tylko najważniejsze zastosowania, ale nie wszystkie.

Odpowiedź:

 

'who are you' is a question, 'who you are' is a positive sentence. For example: 'I Don't know who you are'. - nie wiem kim jesteś; 'Who are you?' - kim jesteś?

Odpowiedź:

 

Yes, you can :) Very good Sławek! 

Odpowiedź:

 

There is a big difference Between 'to supply' and 'to deliver'. 'Supply' means to provide and 'deliver' means to bring a product to somebody's company or place of living...

Odpowiedź:

 

"Feel well," is used only to refer to a good health condition. "Feel good," on the other hand, can also be used in this way, but is also very commonly used to refer to a good emotional condition.

Odpowiedź: 

 

We say "Niagara Falls" because it comes form the Present Simple tense which explains the general action of something falling. Niagara falls all the time so when we talk about it we should use the Present Simple. To emphasize the name of it, it is simply better to form the name by using the tense. It is catchier and has a stronger meaning, rather then using the old traditional way, which is of course giving it a name.