Kursy dla dzieci








 
 
ROBIMY WSZYSTKO ABY NIE POPAŚĆ W RUTYNĘ, ABY KAŻDE KOLEJNE ZAJĘCIA Z WASZYMI DZIEĆMI BYŁY PRZYGODĄ PEŁNĄ RADOŚCI I SATYSFAKCJI ZARÓWNO DLA NICH JAK I DLA NAS.
 
 
 

Jakakolwiek metoda nauki dzieci języka obcego powinna być jak najbardziej zbliżona do poznawania ojczystego języka. W tym stwierdzeniu tkwi cała tajemnica sukcesu. Naszym zadaniem jest, stworzyć dzieciom właśnie takie warunki podczas zajęć.

W naszej szkole program jest zawsze dostosowany do poziomu grupy, tj. uwzględnia wiek dzieci jak i ich predyspozycje. Nauka jest bezstresowa, to raczej zabawa w naukę. W ten sposób udaje nam się skupić uwagę dziecka, co jak wiemy, w tym wieku jest zadaniem dość trudnym.

W trakcie zajęć dziecko uczy się ponadto:
doceniać pochwały i nagrody,
zaradności,
wiary we własne siły,
pewności siebie,
wytrwałości w dążeniu do opanowania języka,
rozwijać swoje zainteresowania.
   
Życzę Państwu podjęcia właściwej decyzji i późniejszej satysfakcji z osiągniętych wyników.

Z poważaniem, Konrad Kobiela, właściciel szkoły