Metoda nauki


 

 

Lata doświadczeń pozwoliły nam na opracowanie i wdrożenie własnego sposobu nauczania, zwanego potocznie „Metodą bezpośrednią”. Nie ukrywamy, że inspirowała nas słynna metoda Callana, gdzie od pierwszych zajęć następuje aktywizacja słuchacza, który rozumie, mówi, poznaje konstrukcje zdań i zasady gramatyki obcego języka.


Nasz program nauczania uwzględnia wytyczne zawarte w Threshold 1990 Council of Europe oraz  „Europejski system opisu biegłości językowej:
      uczenie, nauczanie, ocenianie
” (ESOKJ)  - „Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment” (CEFR).

 

Nie ma dodatkowych kosztów. Ten problem rozwiązaliśmy w prosty sposób. Kompletne notatki z lekcji każdy znajdzie na stronie internetowej naszej szkoły,
      gdzie może odsłuchać poprawną wymowę oraz wydrukować treść wykładu, łącznie z częścią poświęconą gramatyce. Nawet opuszczając wykład jesteś ciągle na bieżąco.

 

Wysoka skuteczność. Przy tej samej cenie, porównując jednostkę lekcyjną prowadzoną w formie klasycznego wykładu i lekcję prowadzoną metodą bezpośrednią,
      ta druga jest czterokrotnie skuteczniejsza, a więc ... czterokrotnie tańsza.

 

Wiesz co kupujesz, ile to będzie godzin i ile zapłacisz. Zgodnie z przyjętą międzynarodową klasyfikacją nauka podzielona jest na poziomy.
      Po ukończeniu nauki otrzymujesz świadectwo twoich umiejętności. Patrz przykład poniżej:

 

Poziom podstawowy - A1 – 160 godzin lekcyjnych.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. 

 

 Tu się nie będziesz nudził. Idealne rozwiązanie dla „wzrokowców” - w trakcie wykładu kursant widzi tekst lekcji na monitorze i zapoznaje się z nowym słownictwem do prezentowanego fragmentu. Lektor stawia kursantom pytania związane tematycznie z prezentowanym tekstem. Pytania konstruowane są w różnych wariantach z uwzględnieniem poznanych już wcześniej konstrukcji gramatycznych. Zmusza to kursanta do nieustannej koncentracji i śledzenia wypowiedzi.

 

Jesteś zainteresowany? Chcesz wiedzieć więcej? - zapraszamy do naszej szkoły.

 

Bielsko-Biała: ul. I. J. Paderewskiego 19 (parter) tel. 608 452 380

Oświęcim: ul. Zaborska 7 (1 piętro) tel. 608 452 380